ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με την πρόσβαση σας σε αυτόν τον ιστοχώρο, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και διατάξεις.

Χρήση των πληροφοριών

Η Nautilus Property σας δίνει την άδεια να αντιγράψετε τις υπάρχουσες πληροφορίες και φωτογραφίες ακινήτων υπό τους παρακάτω όρους :

Α. Θα χρησιμοποιηθούν για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό,

Β. Οποιαδήποτε αντιγραφή αυτών των πληροφοριών ή των φωτογραφιών, ολική ή μερική, θα πρέπει περιλαμβάνει
την υπογραφή και το λογότυπο της Nautilus Property. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να ανακατανείμετε για εμπορικούς λόγους οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτού του ιστοχώρου σε τρίτους χωρίς προγενέστερη έγγραφη άδεια από την Nautilus Property.

Περιορισμός ευθύνης

Με την πρόσβαση σας σε αυτόν τον ιστοχώρο αναλαμβάνετε την ευθύνη και τον κίνδυνο για τη χρήση του. Αν και η Nautilus Property θεωρεί το περιεχόμενο ακριβές και επίκαιρο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου. Είναι η ευθύνη σας να επαληθεύσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται. Το περιεχόμενο αυτής μπορεί να περιλάβει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Επιπλέον, η Nautilus Property κατά διαστήματα, μπορεί να ενημερώνει και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η Nautilus Property μπορεί επίσης να κάνει αλλαγές στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Οι αλλαγές και λοιποί όροι

Η Nautilus Property έχει το δικαίωμα να αλλάζει και να αναπροσαρμόζει οποιεσδήποτε πληροφορίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Η Nautilus Property διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε από τους γενικούς όρους χρήσης χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.