ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οπωσδήποτε, ναι. Οι δικηγόροι διεκπεραιώνουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων και διαπιστώνουν εάν υπάρχουν τυχόν βάρη, αξιώσεις απο τρίτους ή υποθήκες. Επιπρόσθετα, ο νομικός σας σύμβουλος θα σας καθοδηγήσει κατα την διάρκεια όλης της διαδικασίας υπογραφής του συμβολαίου σας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η συμβουλή ενός αρχιτέκτονα μηχανικού είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση ενός ακινήτου. Ο μηχανικός, μπορεί να εξακριβώσει και να εκτιμήσει την κατάσταση ενος κτίσματος όπως και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενδεχόμενη περαιτέρω ανάπτυξη ή ανακαίνισή του.

Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο εμπόδιο για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα απο τους πολίτες της Ευρωπαικής ένωσης. Όμως, για τους πολίτες άλλων χωρών, και ειδικά όσο αφορά για αγορά ακινήτου σε περιοχές επονομαζόμενες ως παραμεθόριες, χρειάζεται ειδική άδεια η οποία εκδίδεται απο το Ελληνικό Υπουργείο Αμύνης. Πρόσφατα η Χαλκιδική αποχαρακτηρίστηκε ως παραμεθόριος περιοχή και δεν χρειάζεται πλεον η έκδοση της εν λόγω άδειας.

Ναι. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου, όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις.

Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου αφορά την εκτίμησή του απο την ελληνική εφορία. Γενικότερα, αυτή η αξία είναι αρκετά πιο χαμηλή απο την αγοραία αξία του ακινήτου.

Υπολογίζοντας όλες τις απαραίτητες αμοιβές και τους φόρους, το επιπρόσθετο κόστος αγοράς ακινήτου, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 6% επιπλέον της τιμής αγοράς.

Απο την 01.01.2008, ένας ενιαίος φόρος της τάξεως του 0,1% επι της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επιβαρύνει όλα τα ακίνητα φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.

  • Μόλις επιλέξετε το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε, πρέπει να προσλάβετε δικηγόρο και συμβολαιογράφο.
  • Εάν δεν έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου απο τις Ελληνικές αρχές, πρέπει να κάνετε αίτηση για την απόκτησή του. (αυτό μπορεί να το διεκπεραιώσει και ο δικηγόρος σας με παροχή πληρεξουσιότητας)
  • Εφόσον είστε κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα ώστε τα χρήματα που θα μεταφερθούν απο την χώρα σας να είναι απολύτως δικαιολογημένα, και να πιστοποιηθεί οτι θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου. (αυτό επίσης μπορεί να το διεκπεραιώσει και ο δικηγόρος σας με την παροχή πληρεξουσιότητας)
  • Ο δικηγόρος σας, ετοιμάζει ένα προσχέδιο με τους όρους της συμφωνίας και της πληρωμής του ακινήτου.
  • Πληρώνετε προκαταβολή έναντι του ακινήτου ( το ποσό της προκαταβολής, καλό είναι να παραδίδεται στον δικηγόρο σας και να αποδίδεται μόνο μετά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου)
  • Αφού πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου, γίνεται το οριστικό συμβόλαιο. Αυτό συμβαίνει 4 με 6 εβδομάδες μετά το πρώτο σας βήμα, στα γραφεία του συμβολαιογράφου σας. Παρών στην διαδικασία του οριστικού συμβολαίου είναι και ο δικηγόρος σας.